Kapitalisme vandag: die “vrye mark” aanslag teen werkers – Workers Solidarity Federation, Afrikaans, undated

Vrye Mark Aanvaal - WSF Afrikaans

Download PDF

Daar is op die oomblik internasionaal ‘n groot verandering in die vorm van kapitalisme na die “vrye mark” vorm. In Suid-Afrika het ons die regering se nuwe beleid: “GEAR” en kapitalistiese “industriële herstrukturering”. Dit gaan lei tot grootskaalse werksverlies, befondsingsbesnoeings vir hospitale en skole en ‘n grootskaalse aanval op vakbonde. Continue reading

Verwerp GEAR: Hoekom werkers die regering se ekonomiese strategieë moet teenstaan – Workers Solidarity Federation, Afrikaans, undated

Verwerp GEAR - WSF Afrikaans

Download PDF

Gedurende 1996 het die ANC-geleide regering die “Growth, Employment and Redistribution” plan aanvaar. Die beleid van hierdie program ondersteun blatantdie base ten koste van die werkers. Dit wys die regering se verbintenis met die “vrye mark” stelsel. Continue reading

Die Revolusionêre Industriële Vakbondwese: die pad na vryheid vir die werkers – Workers Solidarity Federation, Afrikaans, undated

Revolusionere industriele vakbondwese - WSF Afrikaans

Die Revolusionêre Industriële Vakbondwese: die pad na vryheid vir die werkers

Download PDF

LEES, KOPIEER, VERSPREI

Staan die base teen!

Waarom het ons vakbonde nodig?

Vakbonde word gebou omdat dit vir werkers nodig is om saam te werk teen hul base, want die base buit die werkers uit: die werkers doen al die werk, maar die base vat die wins. Die base is ‘n minderheid wat op die werkers, die meerderheid, teer.

Die vakbonde gee mag aan die werkers deur hulle in een sterk organisasie te verenig en deur werkers te organiseer om die baas te kap waar dit die seerste maak, die bankrekening, omdat die vakbonde produksie,die bron van die base se rykdom, deur massa-aksie kan ontwrig. Continue reading

Net die werkers kan die werkers bevry: ‘n Inleiding tot die Workers Solidarity Federation – WSF, Afrikaans, undated

Net die werkers kan die werkers bevry - WSF Afrikaans

Net die werkers kan die werkers bevry

Download PDF

Hierdie pamflet is ‘n kort inleiding tot die Werkersolidariteitsfederasie (Suid-Afrika) se politieke idees. Ons is ‘n libertaries sosialistiese anargo-sindikalistiese) politieke organisasie. Continue reading

Na die ineenstorting van Marxisme: Watter alternatiewe teenoor kapitalisme bly oor? – Workers Solidarity Federation, Afrikaans, undated

Watter alternatiewe teenoor kapitalisme bly oor - WSF Afrikaans

Na die ineenstorting van Marxisme: Watter alternatiewe teenoor kapitalisme bly oor?

Download PDF

Kapitalisme en die regering bly mense teleurstel. Ter selfde tyd is ‘n groot gedeelte van die sosialiste in ‘n onoplosbare krisis gedompel. Al wat oorbly is anti-outorotêre, anti-regering sosialisme op die voetsoolvlak: libertariese sosialisme (anargo-sindikalisme). Continue reading

Statement in support of Irish National Day of Action against Racism and Deportations – WSF, 1998

WSF logoTo: Minister John O’Donogue

On behalf of the Workers Solidarity Federation of South Africa I would like to convey our organisation’s anger at the attempts of Irish government to scapegoat harrass and deport asylum seekers.

I would further like to express our organisation’s solidarity with the day of action called for the 25 April in opposition to these government policies.

Asylum seekers are fleeing economic social and political oppression. To visit further persecution upon them is unjust. To deport them back to the horrors from which they are seeking to escape is unjustifiable. That almost all deportees are drawn from working and poor social groups further underlines the bias in such actions. Continue reading