Photo (2): (more) anarchist graffiti at Motsoaledi squatter camp, Soweto, 2006

Graff2